spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMBy)-78 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv města Bystřice

[Bestand: Archiv der Stadt Bystritz] (AMBy)

Inv. č. 78, Gruntovní kniha 1606-1762
[Inv.-Nr. 78, Grundbuch 1606-1762]

fol. 340r
1651 VIII 2, Bystřice (Bystritz)
SOkAZr-(AMBy)-78,fol.340r

Žid Jakub Sklenář směňuje svou gruntovní pohledávku ve výši 70 zlatých s Janem Uhrem z Nedvědice za odpis 36 zlatých svého staršího dluhu a okamžitou hotovost 10 zlatých 15 krejcarů.

Der Jude Jakub Sklenář (Glaser) tauscht seine Grundforderung in Höhe von 70 fl. mit Jan Uher aus Nědweditz (Nedvědice) gegen die Umschreibung seiner alten Schuld in Höhe von 36 fl. und die sofortige Barschaft von 10 fl. 15 kr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes