spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMstK)-135 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv městečka Křižanov

[Bestand: Archiv des Marktfleckens Křižanau] (AMstK)

Inv. č. 135, Různé přípisy z okolí 1614-1850
[Inv.-Nr. 135, Verschiedene Zuschriften aus der Umgebung 1614-1850]

fol. 3r
1660 X 11, Eibenschitz (Ivančice)
SOkAZr-(AMstK)-135,fol.3r

Theophil Granützer, fürstlicher Richter in Eibenschitz (Ivančice), ersucht mit Hinweis auf das beigefügte Memorial den Rat des Marktfleckens Křižanau (Křižanov) um gerichtliche Behandlung der Finanzangelegenheiten zwischen Jakub Püll und dem Eibenschitzer Juden Isaak Abraham Pollak.

Theofil Granützer, knížecí rychtář v Ivančicích, s odkazem na přikládaný memoriál žádá radu městečka Křižanova o zjednání spravedlnosti ve finančních záležitostech mezi Jakubem Püllem a Izákem Abrahamem Pollakem, židem z Ivančic.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes