spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv městečka Dolní Bobrová (AMstDB) Tisk

Archiv městečka Dolní Bobrová

(AMstDB)

Archiv městečka Dolní Bobrová 1528-1945 (1950) tvoří dnes pouhé torzo písemností vzniklých z činnosti rychtáře a dalších představitelů zdejší samosprávy. Přestože se statut městečka objevuje ve spojení s Dolní Bobrovou již v polovině 15. století, kompaktnější řady lokálního archivního materiálu jsou dochovány teprve pro druhou polovinu 16. století. Původní registraturu ochuzovala vedle zjevných ztrát také poměrně úzká závislost zdejší samosprávy na vrchnostenské kanceláři klášterního panství Žďár a po roce 1784 sekularizovaného statku Radešín, do jehož správy městečko náleželo až do roku 1848. Ze starší registratury městečka Dolní Bobrová zůstal dodnes dochován soubor 5 listin (1528-1838) převážně opravňujících konání zdejších trhů, 6 knih pojišťujících majetkové poměry místních měšťanů (1561-1848) a několik jednotlivin aktového materiálu staršího roku 1850.

Archivní pomůcky:
Petrlík, Jiří: Okresní archiv Žďár nad Sázavou. Archiv městečka Dolní Bobrová 1528-1945 (1950). Inventář. - Žďár nad Sázavou, OA 1982.

Základní literatura a edice k fondu:
Chocholáč, Bronislav: „Stalo se léta Páně za rychtářství...". Příspěvek k dějinám správy městečka Dolní Bobrová a k majetkovým poměrům jeho představitelů v 2. polovině 16. a v 17. století. - In: Časopis Matice moravské 111 (1997), s. 119-136.
Svoboda, Josef František: Vlastivěda moravská II. Novoměstský okres. - Brno, Muzejní spolek 1948, s. 262-290.
Trnka, František: Registra Dolní Bobrové v Národním museu v Praze. - In: Horácké besedy 3 (1929) č. 5, s. 3-4.

K využití pro potřeby projektu BMSJ se proto kromě dvojice listin (inv. č. 1-2) a jednotlivin aktového materiálu (inv. č. 31) nabízela především trojice nejstarších gruntovních knih (inv. č. 14-16) zaznamenávající především majetkové převody gruntů. Přestože židovské osídlení v raně novověké Dolní Bobrové doloženo není, roku 1628 zde dochází k prodeji pustého gruntu zvaného židovský. Jiné lokální prameny výskyt židovského obyvatelstva už ovšem dále nepotvrzují.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAZr-(AMstDB)-16     -  (excelová tabulka) 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes