spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv městečka Křižanov (AMstK) Tisk

Archiv městečka Křižanov

(AMstK)

Archiv městečka Křižanov 1437-1945 (1953) představuje jeden z relativně dobře zachovaných fondů poddanských městeček jihozápadní Moravy. Vznikl kancelářskou činností představitelů místní samosprávy, která v rámci svých veřejných pravomocí zabezpečovala rovněž činnost hrdelního soudu. Městečko současně tvořilo až do roku 1848 centrum stejnojmenného panství. Listinný materiál fondu sahá do 15. století (1437-1831) a tvoří jej 21 listin právního, majetkového a hrdelního obsahu. Starší oddělení úředních knih (1543-1879) vyplňuje především pozemkoknižní agenda a další knihy pojišťující majetková práva křižanovských měšťanů. Nepominutelnou součást fondu představuje také poměrně bohatý aktový materiál, tvořený převážně vyšetřovacími spisy zdejšího hrdelního soudu (1600-1755). Jejich dochování, sahající do konce 16. století (1582-1850), pak poměrně ostře kontrastuje s téměř výlučnou absencí archivně zpřístupněných materiálů účetních.

Archivní pomůcky:
Pišín, Libor: Okresní archiv ve Žďáře nad Sázavou. Archiv městečka Křižanova 1437-1953. Místní národní výbor Křižanov 1903-1976. Sdružený inventář. - Velké Meziříčí, pobočka OA 1982.

Základní literatura a edice k fondu:
Kratochvíl, Antonín: Vlastivěda moravská II. Vel.-Meziříčský okres. - Brno, Muzejní spolek 1907, s. 214-263.
Svoboda, Josef František: Lidové hnutí náboženské na Moravě v 18. a 19. století. Sbírka pomůcek a dokladů k jeho dějinám. I. - Velké Meziříčí, Selský archiv, s. d.
Svoboda, Josef František: Listinář Selského archivu III. - Velké Meziříčí, Selský archiv, s. d.

S výjimkou přechodné epizody 15. století židé v Křižanově dále nesídlili a této skutečnosti odpovídá také množství i obsahové zaměření dochovaných pramenů. Týká se výlučně židů přespolních, ať už z nedalekého Jívoví či ze vzdálenějších Ivančic, a svým obsahem dokumentuje široký záběr vyvíjených finančních aktivit během 17. století. Další pramenné doklady, vztahující se k židům a ke křižanovskému výkonu hrdelních pravomocí, již bohužel překračují časové hranice projektu BMSJ.

Literatura o židech vycházející z lokálních pramenů:
Štindl, Martin: K počátkům židovského osídlení ve Velkém Meziříčí. - In: Židé a Morava 3 (1997), s. 12, pozn. 26.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAZr-(AMstK)-23       -  (excelová tabulka)
> SOkAZr-(AMstK)-135     -  (excelová tabulka)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes