spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Cech punčochářský Velké Meziříčí (CPVM) Tisk

Cech punčochářský Velké Meziříčí (CPVM)

Archiválie velkomeziříčského cechu punčochářů (1639) 1655-1849 představují jeden ze čtrnácti cechovních fondů dochovaných na území tohoto poddanského města s rozvinutou řemeslnou výrobou. Přestože původ některých meziříčských cechů sahá až na konec 15. století, cechovní sdružení punčochářů náleží spíše k těm mladším. Jeho počátky spadají zhruba do poloviny 17. století, poznamenané v místních poměrech intenzívní poválečnou a hospodářskou obnovou. V době svého vzniku a v několika následujících desetiletích punčocháři reprezentovali progresivní odvětví, které v místě s kovozpracující tradicí otvíralo prostor textilním a oděvním řemeslům. Tomu pak odpovídal nejen rostoucí počet punčochářských mistrů ve městě, ale i širší kulturně-společenský význam tohoto cechovního sdružení. Soubor cechovních písemností je tvořen tradiční kolekcí mistrovských knih (1656-1841) a tovaryšských i učňovských register (1657-1836), doplňovanou cechovním typářem (s. d.) a originály či opisy cechovních artikulí (1639-1721).

Archivní pomůcky:
Štindl, Martin: Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou. Cechy Velké Meziříčí 1499-1873. Sdružený inventář. - Velké Meziříčí, pobočka SOkA 1996.

Základní literatura a edice k fondu:
Ripperová, Marie: Textilní výroba ve Velkém Meziříčí v 18. století. - In: Časopis Matice moravské 105 (1986), s. 117-129.

Přestože zůstávaly křesťanské cechy židovským řemeslníkům až do konce 18. století zcela uzavřeny, nelze říci, že tato sdružení existenci židovské menšiny nereflektují. Právě naopak. Hospodářské aktivity židů pro ně mnohdy představují nechtěnou konkurenci a ohrožení starších práv. Přesně takovému nazírání odpovídá nejen rychtářský výnos (1667) poznamenaný v mistrovské knize meziříčských punčochářů, ale také další antisemitské články připojované do zdejších cechovních artikulí (1682).

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Štindl, Martin: Velkomeziříčská exekuce z roku 1701. Židé a barokní společnost v zrcadle hrdelního procesu. - In: Židé a Morava 4 (1998), s. 12-21.

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAZr-(CPVM)-3     -  (excelová tabulka)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes