spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkATr-(AMTr)-274 public Tisk


Státní okresní archiv Třebíč

[Staatliches Bezirksarchiv Trebitsch] (SOkATr)

Fond: Archiv města Třebíč

[Bestand: Archiv der Stadt Trebitsch] (AMTr)

Inv. č. 274, Kniha purkrechtní pro obce Kracovice, Petrůvky a Ptáčov 1605-1838
[Inv.-Nr. 274, Burgrechtsbuch der Gemeinden Kratzowitz, Petruwek und Ptačow 1605-1838]

fol. 282r-v
1613 II 22, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-274,fol.282r-v

Jan Oslavský kupuje za účasti Doroty, manželky Michala Štěpánova, od purkmistra a rady města Třebíče mlýn zvaný Karáskovský a ze složeného závdanku splácí 16 pohledávek na mlýně váznoucích. Mezi nimi i pohledávku židovky Koplové ve výši 7 zlatých.

Jan Oslavský kauft in Anwesenheit von Dorota, Gattin des Michal Štěpánov, von Bürgermeister und Rat der Stadt Trebitsch (Třebíč) die Karásek-Mühle und zahlt aus der erlegten Anzahlung 16 Forderungen, die auf der Mühle liegen, darunter auch die Forderung der Jüdin Koplová in Höhe von 7 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes