spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkATr-(AMTr)-208 public Tisk


Státní okresní archiv Třebíč

[Staatliches Bezirksarchiv Trebitsch] (SOkATr)

Fond: Archiv města Třebíč

[Bestand: Archiv der Stadt Trebitsch] (AMTr)

Inv. č. 208, Purkrechtní kniha předměstí Jejkov a Nové Město 1604-1825
[Inv. -Nr. 208, Burgrechtsbuch der Vorstädte Jejkow und Neustadt 1604-1825]

pag. 22
1639 IV 24, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-208,pag.22

Nesplacená pohledávka žida Mojžíše Paura ve výši 14 zlatých 20 krejcarů je za zemřelého Jiříka Kloboučníka uhrazena teprve z jeho gruntovní pohledávky na domě Zachariáše Zacha v Třebíči na Jejkově.

Eine unbezahlte Forderung des Juden Mojžíš Paur in Höhe von 14 fl. 20 kr. wird für den verstorbenen Jiřík Kloboučník erst aus dessen Grundforderung auf dem Haus des Zachariáš Zach in Trebitsch (Třebíč), Na Jejkově, beglichen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 208, Purkrechtní kniha předměstí Jejkov a Nové Město 1604-1825
[Inv. -Nr. 208, Burgrechtsbuch der Vorstädte Jejkow und Neustadt 1604-1825]

pag. 119
1608 V 25, Třebíč (Trebitsch)
1611, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-208,pag.119

Poznamenání a splátky gruntovní pohledávky žida Jáchyma ze Slavkova vybírané prostřednictvím třebíčského žida Nosatého z domu, jenž za 225 zlatých koupil Vlach Jan Notindie.

Verzeichnis und Raten der Grundforderungen des Juden Jáchym aus Austerlitz (Slavkov), eingetrieben durch Vermittlung des Juden Nosatý, auf dem Haus, das um 225 fl. der Welsche  Jan Notindie kaufte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 208, Purkrechtní kniha předměstí Jejkov a Nové Město 1604-1825
[Inv. -Nr. 208, Burgrechtsbuch der Vorstädte Jejkow und Neustadt 1604-1825]

pag. 155-156
1651 I 4, Třebíč (Trebitsch)
1661, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-208,pag.155-156

Poznamenání, splátky a prodej gruntovní pohledávky, kterou na domě Jana Jinošovského a později také Václava Netoličky přenechal Samuel Soběhrd židovi Izáku Faltýnovi jako protihodnotu za vlastní dluh.

Verzeichnis, Raten und Verkauf der Grundforderung, die auf dem Haus des Jan Jinošovský und später auch des Václav Netolička Samuel Soběhrd dem Juden Izák Faltýn als Gegenwert für eine eigene Schuld überließ.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 208, Purkrechtní kniha předměstí Jejkov a Nové Město 1604-1825
[Inv. -Nr. 208, Burgrechtsbuch der Vorstädte Jejkow und Neustadt 1604-1825]

pag. 205
1644 IV 22, Třebíč (Trebitsch)
1661 XI 25, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-208,pag.205

Poznamenání pohledávky žida Abrahama ve výši 13 zlatých, kterou po otci Ondřejovi Biskupovi zřejmě uhradil jeho syn Tobiáš.

Verzeichnis der Forderung des Juden Abraham in Höhe von 13 fl., die nach dem Tod seines Vaters Ondřej Biskup wohl dessen Sohn Tobiáš beglich.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 208, Purkrechtní kniha předměstí Jejkov a Nové Město 1604-1825
[Inv. -Nr. 208, Burgrechtsbuch der Vorstädte Jejkow und Neustadt 1604-1825]

pag. 235b-236b
1650 I 18, Třebíč (Trebitsch)
1660 V 12, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-208,pag.235b-236b

Poznamenání a odstup gruntovní pohledávky ve výši 21 zlatých 27 krejcarů, kterou na domě Jana Rychtíka žid Berle Kopl přenechává držiteli domu za 20 skopovic.

Verzeichnis und Abtretung einer Grundforderung in Höhe von 21 fl. 27 kr., die auf dem Haus des Jan Rychtík der Jude Berle Kopl dem Hausbesitzer für 20 Schöpsenhäute überläßt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 208, Purkrechtní kniha předměstí Jejkov a Nové Město 1604-1825
[Inv. -Nr. 208, Burgrechtsbuch der Vorstädte Jejkow und Neustadt 1604-1825]

pag. 568-570
1626 II 2, Třebíč (Trebitsch)
1654 II 20, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-208,pag.568-570

Matěj Všetečka odstupuje svůj gruntovní podíl ve výši 54 moravských zlatých ivančickému židovi Löblu Polákovi jako náhradu za kůže dodané mu Löblovým otcem Abrahamem. Löblův zeť Heršl pak po tchánově smrti tuto dosud nevyplacenou gruntovní pohledávku prodává novému majiteli téhož domu, Klimentu Karhanovi, za hotovost 7 rýnských zlatých.

Matěj Všetečka tritt seinen Grundanteil in Höhe von 54 fl. mähr. dem Juden Löbl Polák aus Eibenschitz (Ivančice) als Ersatz für von Löbls Vater Abraham geliefertes Leder ab. bls Schwiegersohn Heršl wiederum verkauft diese bis dahin nicht befriedigte Forderung nach dem Tod seines Schwiegervaters an den neuen Hausbesitzer Kliment Karhan um bare 7 fl. rh.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 208, Purkrechtní kniha předměstí Jejkov a Nové Město 1604-1825
[Inv. -Nr. 208, Burgrechtsbuch der Vorstädte Jejkow und Neustadt 1604-1825]

pag. 815
1611 IV 10, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-208,pag.815

Ze závdanku složeného u příležitosti prodeje domu Jana Křepelky je židovce Ryšavé vyrovnána její pohledávka ve výši 13 grošů.

Aus der beim Verkauf des Hauses des Jan Křepelka geleisteten Anzahlung erhält die Jüdin Ryšavá 13 gr. für ihre Forderung.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes