spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkATr-(AMTr)-61 public Tisk


Státní okresní archiv Třebíč

[Staatliches Bezirksarchiv Trebitsch] (SOkATr)

Fond: Archiv města Třebíč

[Bestand: Archiv der Stadt Trebitsch] (AMTr)

Inv. č. 61, Opis a překlad městských privilegií 1619
[Inv.-Nr. 61, Abschrift und
Übersetzung der städtischen Privilegien 1619]

fol. 37r-38v
1547 [VIII 3], [Pardubice (Pardubitz)]
1619 II 9, Třebíč (Trebitsch)
SOkATr-(AMTr)-61,fol.37r-38v

Jan z Pernštejna vydává městu Třebíči artikule, v nichž mimo jiné zakazuje usazování židů ve městě, jak ve vlastních domech, tak i v podružství.

Johann von Pernstein gibt der Stadt Trebitsch (Třebíč) Artikel, in denen unter anderem die Niederlassung von Juden in der Stadt, sei es in eigenen Häusern, sei es zur Miete, verboten wird.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes