spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkATr-(AMTr)-22 public Tisk


Státní okresní archiv Třebíč

[Staatliches Bezirksarchiv Trebitsch] (SOkATr)

Fond: Archiv města Třebíč

[Bestand: Archiv der Stadt Trebitsch] (AMTr)

Inv. č. 22, listina 1547
[Inv.-Nr. 22, Urkunde 1547]

nefol.
1547 VIII 3, Pardubice (Pardubitz)
SOkATr-(AMTr)-22

Jan z Pernštejna a na Helfenštejně vydává na žádost purkmistra a rady města Třebíče správní artikule, mezi nimiž potvrzuje i starší vypovězení třebíčských židů za Jana Jetřicha Černohorského z Boskovic a do budoucna zakazuje jejich usazování ve městě i na panství.

Johann von Pernstein auf Helfstein erteilt auf Ersuchen von Bürgermeister und Rat der Stadt Trebitsch (Třebíč) Verwaltungsartikel, in denen unter anderem auch die alte Ausweisung der Juden aus Trebitsch unter Johann Dietrich Czernohorsky von Boskowitz bestätigt und für die Zukunft die Niederlassung von Juden in der Stadt und auf der Herrschaft verboten wird.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes