spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Velkostatek Lipník nad Bečvou (VSL) Tisk

Velkostatek Lipník nad Bečvou

Velkostatek Lipník nad Bečvou, uložený na olomouckém pracovišti Zemského archivu v Opavě, patří k nejrozsáhlejším, a pokud jde o spisový materiál i k nejlépe dochovaným patrimoniálním fondům na střední Moravě. Pro badatelské využití byl fond zpřístupněn v roce 1965 a obsahuje dokumenty z let 1364-1947 (od r. 1867, kdy došlo ke sloučení správ obou hospodářských celků, obsahuje fond dokumenty i pro velkostatek Hranice).

Mimořádně dochovalý je soubor listin, kterých fond obsahuje téměř 250, zejm. smlouvy a privilegia, mezi nimi i privilegia města Lipníka, konfiskovaná Františkem kardinálem z Ditrichštejna v roce 1622, privilegia cechovní a privilegia židovské obce v Lipníku. Knih patrimoniální správy je dochován menší počet, jmenovitě lze upozornit na urbáře, lánský rejstřík a přiznávací fase panství ze 17. století. Naproti tomu aktový materiál je velmi rozsáhlý a je bohatě dochován od 18. století, zasahuje však i do století 16. a 17. a tvoří jej dokumenty jak k hospodářské, tak i politické správě panství. Rovněž dochovaný účetní materiál zasahuje až do poloviny 17. století. Období po roce 1850 je zastoupeno obvyklou hospodářskou a správní agendou a zachována je i série převážně lesních map a plánů.

Pro studium dějin židovské obce v Lipníku obsahuje fond velké bohatství pramenů, zejm. pro období od poloviny 17. do poloviny 19. století. Z listinného materiálu je to např. privilegium Jiřího Bruntálského z Vrbna z r. 1603, opravňující lipnické židy k nákupu košer vína a privilegium Ferdinanda z Ditrichštejna z roku 1656 na výši činže, zřízení školy, počtu židovských domů a masných krámů ve městě, o dovozu a šenkování vína a řešení sporů mezi židy a křesťany. Z knih je třeba upozornit především na urbáře panství z let 1609-1678 a 1688-1776. Aktový materiál je pak téměř nepřeberný a týká se nejen obchodních, finančních a podnikatelských aktivit lipnických židů, ale i voleb představenstva židovské obce, synagogy a lázně, soupisů židů, udělování familiantských míst, povolování sňatků, pobytu cizích židů ve městě, sporů a stížností a řady dalších stránek života lipnické židovské obce. Mnohé z těchto dokumentů zůstávají dosud badatelsky nepovšimnuty.

Seznam inventárních čísel fondu

 

> ZAO-(VSL)-1         -  (excelová tabulka) 
> ZAO-(VSL)-185    -  (excelová tabulka)  
> ZAO-(VSL)-194    -  (excelová tabulka) 
> ZAO-(VSL)-195    -  (excelová tabulka) 
> ZAO-(VSL)-222    -  (excelová tabulka) 
> ZAO-(VSL)-223    -  (excelová tabulka)  

mm

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes