spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AMH)-578 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

(SOkAPR)

Fond: Archiv města Hranice

[Bestand: Archiv der Stadt Mährisch Weißkirchen] (AMH)

inv. č. 578
[Inv.-Nr. 578]

1652 IV 23, Hranice (Mährisch Weißkirchen)
SOkAPR-(AMH)-578-1

Seznam osedlých a pustých židovských gruntů v Hranicích a z nich odváděného platu.

Verzeichnis der besetzten und öden jüdischen Gründe in Mährisch Weißkirchen (Hranice) und der für sie abgeführten Zahlungen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

inv. č. 578
[Inv.-Nr. 578]

1653, Hranice (Mährisch Weißkirchen)
SOkAPR-(AMH)-578-2

Seznam osedlých a pustých židovských gruntů v Hranicích.

Verzeichnis der besetzten und öden jüdischen Gründe in Mährisch Weißkirchen (Hranice).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

inv. č. 578
[Inv.-Nr. 578]

1651 IX 28, Hranice (Mährisch Weißkirchen)
SOkAPR-(AMH)-578-3

Seznam osedlých a pustých židovských gruntů v Hranicích a z nich odváděného svatováclavského platu.

Verzeichnis der besetzten und öden jüdischen Gründe in Mährisch Weißkirchen (Hranice) und der für sie abgeführten Zahlung zu St. Wenzel.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

inv. č. 578
[Inv.-Nr. 578]

1654 IX 10, Hranice (Mährisch Weißkirchen)
SOkAPR-(AMH)-578-4

Soupis hranických židů.

Verzeichnis der Juden in Mährisch Weißkirchen (Hranice).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

inv. č. 578
[Inv.-Nr. 578]

1655 XII 9, Hranice (Mährisch Weißkirchen)
SOkAPR-(AMH)-578-5

Seznam hranických židů.

Verzeichnis der Juden in Mährisch Weißkirchen (Hranice).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

inv. č. 578
[Inv.-Nr. 578]

1656 III 12, Hranice (Mährisch Weißkirchen)
SOkAPR-(AMH)-578-6

Soupis židovských držitelů gruntů v Hranicích.

Verzeichnis der jüdischen Grundbesitzer in Mährisch Weißkirchen (Hranice).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

inv. č. 578
[Inv.-Nr. 578]

1653 VII 3, Hranice (Mährisch Weißkirchen)
SOkAPR-(AMH)-578-7

Výpis židovských gruntů z purkrechtních knih města Hranic.

Auszug der jüdischen Gründe aus dem Burgrechtsbuch der Stadt Mährisch Weißkirchen (Hranice).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes