spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AMH)-2 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

 (SOkAPR)

Fond: Archiv města Hranice

Bestand: Archiv der Stadt Mährisch Weißkirchen] (AMH)

 

inv. č. 2
[Inv.-Nr. 2]

1629 VIII 6, Brno (Brünn)
SOkAPR-(AMH)-2

František kardinál z Ditrichštejna obnovuje městu Hranicím privilegia, židům zakazuje konkurovat městským řemeslům, stanovuje jejich platy z domů a upravuje řešení sporů mezi židy a křesťany.

Franz Kardinal von Dietrichstein erneuert der Stadt Mährisch Weißkirchen (Hranice) ihre Privilegien, den Juden verbietet er, städtischen Handwerkern Konkurrenz zu machen, legt ihre Zahlungen für ihre Häuser fest und verändert die Regelungen für die Beilegung von Streitfällen zwischen Juden und Christen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes