spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
AMB-A1-8(AP)-1396 public Tisk


Archiv města Brna

[Stadtarchiv Brünn] (AMB)

Fond: A 1/8 Akta purkmistrovská

[Bestand: A 1/8 Bürgermeisterakten] (AP)

inv. č. 1396
[Inv.-Nr. 1396]

1663 IV 11, Wien (Vídeň)
AMB-A1-8(AP)-1396-1

Dr. Butzer, Brünner Agent am Wiener Hof, an Bürgermeister und Rat der Stadt Brünn (Brno)  in verschiedenen Angelegenheiten, unter anderem übersendet er eine Kopie der Resolution gegen die Juden.

Brněnský agent u dvora dr. Butzer píše purkmistru a radě města Brna v několika záležitostech, mimo jiné, že zasílá kopii resoluce proti židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

inv. č. 1396
[Inv.-Nr. 1396]

1663 IV 13, Brünn (Brno)
AMB-A1-8(AP)-1396-2

Bürgermeister und Rat der Stadt Brünn (Brno) an ihren Agenten am Wiener Hof, Dr. Butzer, mit der Bestätigung des Eingangs des kaiserlichen Reskripts gegen die Juden.

Purkmistr a rada města Brna píší svému agentu u dvora dr. Butzerovi a potvrzují přijetí císařského reskriptu proti židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes