spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Fond: A 1/5 Zbytky registratur (ZR) Tisk


Fond: A 1/5 Zbytky registratur (ZR)

Fond Zbytky registratur vznikl v 19. století, kdy městský archivář Polykarp Koller získal pro archiv řadu archiválií, u nichž neznal provenienci, a vytvořil z nich tuto sbírku. Ve 30. letech byla sbírka přepracována a některé části byly předány do dnes samostatných fondů (např. Akta purkmistrovská). Písemnosti, jejichž původ se nepodařil určit, zůstaly v tomto fondu.
Z hlediska dějin židů obsahuje fond Zbytky registratur několik zajímavých písemností, ale protože se jedná hlavně o dobové opisy či koncepty, není jeho význam takový, jako například fondy Akta purkmistrovská či Stará registratura ekonomická. Písemnosti se týkají především stížností brněnských měšťanů na obchod a řemesla židů, instrukce komisařů pro soupis lánových rejstříků, mýtní tabule města Brna z roku 1630.  Historickou hodnotu má jistě i dobový opis židovských privilegií Ferdinanda II. a Ferdinanda III. či pozůstalost Hanse Felepama z roku 1566 s poznamenáním dluhů ve prospěch židů.

Literatura o fondu:
Dřímal, Jaroslav: Archiv města Brna. Průvodce po fondech a sbírkách. - Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra 1956, s. 73-75.

znak_brno.gifpk

 


Materiály tohoto fondu byly instalovány v roce 2008 za finanční podpory statutárního města Brna.

Seznam inventárních čísel fondu

> AMB-A1-5(ZR)-7           -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-5(ZR)-15         -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-5(ZR)-154       -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-5(ZR)-155       -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-5(ZR)-162       -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-5(ZR)-306       -  (excelová tabulka)
> AMB-A1-5(ZR)-311       -  (excelová tabulka)  
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes