spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Státní okresní archiv Přerov (SOkAPR)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu 

Státní okresní archiv Přerov

O zřízení okresního archivu pro tehdejší přerovský okres rozhodla rada Okresního národního výboru již v roce 1947, vyvíjet činnost však archiv začal až od roku 1955. Dnešního rozsahu působnosti archiv dosáhl v souvislosti s územně správní reorganizací v polovině roku 1960. Jeho působnost se vztahovala na území nově vzniklého okresu Přerov, které se do značné míry shodovalo s rozlohou dřívějších menších správních okresů Přerov, Hranice a Kojetín. K podstatnějším územním změnám patřilo jen odloučení západní části kojetínského okresu k okresu Prostějov a přičlenění Dřevohosticka a Všechovicka od zaniklého okresu Holešov.

Sídlo nového archivu zůstalo v Přerově na Horním náměstí č. 10 a v roce 1974 bylo přeneseno do nově získaného objektu na Horním nám. č. 7. Zachována zůstala i pracoviště a depozitáře dřívějších okresních archivů pro okres hranický v potštátském zámku a pro okres kojetínský v tovačovském zámku. Od počátku své existence se přerovský okresní archiv potýkal s nedostatkem vhodných pracovních i depozitních prostor. Trvalým a vyhovujícím řešením se nestalo ani získání depozitářů v objektu bývalého piaristického kláštera v Lipníku nad Bečvou ani provizorních prostor v Lobodicích a v Přerově. Teprve výstavba účelové budovy v Přerově-Henčlově, do níž se archiv v průběhu roku 1995 přestěhoval, zajistila vyhovující podmínky pro uložení archiválií i důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance i badatele.

Z kmenových fondů přerovského okresního archivu patří k nejrozsáhlejším fondy okresní politické, finanční a soudní správy. Jedná se zejm. o okresní úřady v Přerově a v Hranicích z období 1850-1945, okresní národní výbory v Přerově a v Hranicích z let 1945-1990 a Okresní národní výbor v Kojetíně z let 1949-1960, berní správy, berní úřady a okresní soudy. Nejpočetnější kategorii archivních fondů tvoří fondy místní samosprávy, tj. archivy měst a obcí a po r. 1945 archivy národních výborů. Početné skupiny tvoří i archivy základních, středních a odborných škol, archivy cechů a živnostenských společenstev a archivy spolků, společenských organizací, družstev a peněžních ústavů. V okresním archivu jsou rovněž uloženy archiválie římsko-katolických farních úřadů (cca do r. 1950), osobní fondy významných regionálních osobností a sbírkové fondy. Od roku 1993 vydává okresní archiv každoročně sborník.

Pro badatele v oboru judaistiky mají význam především fondy okresní politické správy a archivy měst (Okresní úřady Přerov a Hranice, Archivy měst Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou, Kojetín, Tovačov a Archiv městečka Dřevohostice). V některých městských fondech zasahuje materiál k dějinám židů až do poč. 16. stol.

Adresa archivu: Státní okresní archiv Přerov, Sokolů 1, 750 02 Přerov VIII - Henčlov

Telefon: 581 205 024
Internet: www.archives.cz/prerov
E-mail: podatelna@pr.archives.cz

Literatura:
Cekota, V.: Státní okresní archiv v Přerově, jeho vznik a rozvoj. – In: Sborník státního okresního archivu v Přerově 1 (1993), s. 9-47.

mm

Jméno položky
Archiv města Lipníka nad Bečvou
Archiv města Hranice
Archiv města Přerov
Cech krejčích Lipník nad Bečvou
Cech ševců Lipník nad Bečvou
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes