spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Státní okresní archiv Uherské Hradiště (SOkAUH)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Státní okresní archiv Uherské Hradiště

(SOkAUH)

Státní okresní archiv v Uherském Hradišti byl založen v roce 1947 jako archiv pro území okresu Uherské Hradiště. Od počátku až dosud se jedná o okresní archiv, v jehož kompetenci je shromažďování a péče o písemnosti státních úřadů, měst a obcí, justičních úřadů, škol, družstev, spolků, kulturních a jiných institucí, které mají své sídlo v okrese Uherské Hradiště (Zlínský kraj).
Rešerše byla v tomto archivu dokončena.

Kontakt:
Státní okresní archiv Uherské Hradiště, Velehradská 124, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 00420-572 552 634
E-Mail: soka_uherskehradiste@mza.cz
www: www.mza.cz/uherskehradiste

Literatura:
Čoupek Jiří: 50 let Státního okresního archivu v Uherském Hradišti. - Uherské Hradiště: Státní okresní archiv 1997.

V rámci projektu „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica" byly ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti provedeny rešerše následujících fondů:
Archiv městečka Bánov (AMsBa)
Archiv městečka Bojkovice (AMsBo)
Cech kovářský a kolářský Bojkovice (CKovBo)
Cech kožešnický, zednický a tesařský Bojkovice (CKozBo)
Cech krejčovský Bojkovice (CKrBo)
Cech řeznický Bojkovice (CRBo)
Cech soukenický Bojkovice (CSoBo)
Cech ševcovský Bojkovice (CSeBo)
Cech tkalcovský Bojkovice (CTBo)
Archiv obce Břestek (AOBres)
Archiv městečka Buchlovice (AMsBu)
Archiv obce Huštěnovice (AOHu)
Archiv obce Komňa (AOKom)
Archiv obce Krhov (AOKr)
Archiv městečka Kunovice (AMsK)
Cech ševcovský Kunovice (CSeK)
Archiv městečka Nivnice (AMsN)
Archiv obce Pitín (AOPi)
Archiv obce Podolí (AOPod)
Archiv městečka Polešovice (AMsP)
Archiv obce Prakšice (AOPra)
Archiv obce Suchá Loz (AOSL)
Archiv obce Šumice (AOSum)
Archiv obce Vlčnov (AOVl)
Archiv obce Záhorovice (AOZa)
Archiv obce Zlechov (AOZle)
Archiv města Uherské Hradiště I (AMUHI)
Archiv města Uherské Hradiště II (AMUHII)
Farní úřad Uherské Hradiště (FUUH)
Cech ševcovský Uherské Hradiště (CSeUH)
Cech řeznický Uherské Hradiště (CRUH)
Cech tkalcovský Uherské Hradiště (CTUH)
Cech krejčovský Uherské Hradiště (CKrUH)
Archiv města Uherský Ostroh (AMUO)
Cech bednářský, stolařský, kovářský, kolářský, zámečnický Uherský Ostroh (CUO)
Archiv města Uherský Brod (AMUB)
Singulární měšťanstvo Uherský Brod (SMUB)
Cechy Uherský Brod

Židé byly zachycení v těchto fondech:
Archiv městečka Bánov (AMsBa)
Archiv městečka Bojkovice (AMsBo)
Cech kožešnický Bojkovice (CKozBo)
Cech ševcovský Bojkovice (CSeBo)
Archiv města Uherské Hradiště I (AMUHI)
Archiv města Uherské Hradiště II (AMUHII)
Cech ševcovský Uherské Hradiště (CSeUH)
Archiv města Uherský Brod (AMUB)
Cech kožešnický Uherský Brod (CKUB)
Cech blanařský Uherský Brod (CBUB)
Cech nákladnický Uherský Brod (CNUB)
Archiv města Uherský Ostroh (AMUO)

ms

Jméno položky
Cech šševcovský Bojkovice (CSeBo)
Cech kožžeššnický Bojkovice (CKozBo)
Archiv městečka Bojkovice (AMsBo)
Archiv města Uherský Brod (AMUB)
Archiv města Uherské Hradiště I (AMUHI)
Archiv města Uherské Hradiště II (AMUHII)
Archiv města Uherský Ostroh (AMUO)
Cech ševcovský Uherské Hradiště (CSUH)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes