spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Státní okresní archiv Zlín (SOkAZL)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Státní okresní archiv Zlín (SOkAZl)

Státní okresní archiv ve Zlíně byl založen v roce 1950 jako archiv pro území okresu Zlín (tehdy Gottwaldov). Od počátku až dosud se jedná o okresní archiv, v jehož kompetenci je shromažďování a péče o písemnosti státních úřadů, měst a obcí, justičních úřadů, škol, družstev, spolků, kulturních a jiných institucí, které mají své sídlo v okrese Zlín (Zlínský kraj).

Literatura:
Státní okresní archiv Zlín. – Zlín: Státní okresní archiv 2000.

Internetová adresa:
www.archiv-zlin.cz

V rámci projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byly ve Státním okresním archivu ve Zlíně prováděny rešerše v následujících fondech (ve fondech uvedených kurzívou byl výsledek rešerše negativní):
Archiv městečka Brumov (AMsB) – rešerše dokončena
Národní škola Brumov (NŠkBrum) – rešerše dokončena
Archiv obce Březnice (AOBřezn) – rešerše dokončena
Archiv obce Divnice (AODi) – rešerše dokončena
Archiv obce Dolní Ves (AODV) – rešerše dokončena
Archiv městečka Fryšták (AMsF) – rešerše dokončena
Cech řeznický Fryšták (CŘF) - rešerše dokončena
Archiv obce Halenkovice (AOHale) – rešerše dokončena
Archiv obce Jaroslavice (AOJar) – rešerše dokončena
Archiv obce Kašava (AOKaš) – rešerše dokončena
Archiv obce Kostelec (AOKos) – rešerše dokončena
Archiv obce Kvítkovice (AOKv) – rešerše dokončena
Archiv městečka Malenovice (AMsM) – rešerše dokončena
Cech soukenický Malenovice (CSM) rešerše dokončena
Archiv města Napajedla (AMN) – rešerše dokončena
Cech ševcovský Napajedla (CSN) – rešerše dokončena
Cech tkalcovský Napajedla (CTN) rešerše dokončena
Archiv obce Ostrata (AOOs) – rešerše dokončena
Archiv obce Otrokovice (AOOt) – rešerše dokončena
Archiv obce Polichno (AOPol) – rešerše dokončena
Děkanský úřad Pozlovice (DÚP) – rešerše dokončena
Farní úřad Pozlovice (FÚPoz) – rešerše dokončena
Archiv obce Sehradice (AOSe) – rešerše dokončena
Archiv městečka Slušovice (AMsSlu) – rešerše dokončena
Archiv obce Šanov (AOŠan) – rešerše dokončena
Archiv obce Štípa (AOŠt) – rešerše dokončena
Archiv městečka Tlumačov (AMsT) – rešerše dokončena
Archiv města Valašské Klobouky (AMVK) – rešerše dokončena
Cech soukenický Valašské Klobouky (CSVK) – rešerše dokončena
Cech řeznický Valašské Klobouky (CŘVK) - rešerše dokončena
Archiv města Vizovice (AMV) – rešerše dokončena
Cech soukenický Vizovice (CSV) rešerše dokončena
Archiv městečka Vlachovice (AMsV) – rešerše dokončena
Farní úřad Vlachovice (FÚVl) – rešerše dokončena
Archiv města Zlín (AMZ) – rešerše dokončena
Archiv obce Želechovice nad Dřevnicí (AOŽe) – rešerše dokončena

ms

Jméno položky
Archiv města Napajedla (AMN)
Archiv města Valašské Klobouky (AMVK)
Archiv města Zlín (AMZl)
Archiv městečka Malenovice (AMsM)
Archiv obce Otrokovice (AOOt)
Cech ševcovský Napajedla (CSN)
Cech soukenický Valašské Klobouky (CSVK)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes