spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou (SOkAZr)


> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

(SOkAZr)

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou představuje dnes další z 11 organizačních složek Moravského zemského archivu v Brně působící na území politického okresu Žďár nad Sázavou v jeho správních hranicích z roku 1960. Toto území, příslušející s výjimkou svého severozápadního okraje historické Moravě, vzniklo převážně spojením dvou historických okresů politických (Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí) a pěti okresů soudních (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Město Žďár).
Kořeny žďárského archivu je možné spatřovat v archivech jednotlivých měst - Bystřice nad Pernštejnem (1836), Nové Město (1838), Velká Bíteš (1626), Velké Meziříčí (1838) - a ve sběratelské činnosti nejstarších muzeí (Nové Město, Velká Bíteš, Velké Meziříčí). Zatímco městské archivy byly spojeny se jmény syndiků (F. Hlaváč, A. Halačka), tak muzejní zpravidla s postavami prvních kustodů (J. F. Svoboda, J. Tiray). Přední zásluhy o rozvoj regionálního archivnictví do roku 1945 patří především J. F. Svobodovi (1874-1946), stojícímu u zrodu archivu Horáckého muzea (1909) v Novém Městě a tzv. Krajinského archivu ve Velkém Meziříčí (1923).
Na archivní tradice jednotlivých míst původně navazovalo také poválečné období okresních archivů. V průběhu padesátých let tak vznikly archivy v sídlech nově (1949) utvořených okresů: Bystřice nad Pernštejnem (1955), Velká Bíteš (1958), Velké Meziříčí (1950) a Žďár (1950). K jejich administrativnímu sjednocení pod názvem „Okresní archiv Žďár nad Sázavou" (zkratka OA) došlo teprve v souvislosti s reformou územně-správního uspořádání od 1. 7. 1960. S výjimkou zrušení bystřického archivu (1962-1963) však administrativní centralizaci svoz archivního materiálu nikdy neprovázel. Až do současnosti se tak udržela tradice místních poboček (Velké Meziříčí) a depozitářů (Doubravník, Velká Bíteš).
Svobodnější duch devadesátých let přinesl archivu nejen změnu v názvu, ale i v materiálním zlepšení. Od roku 1992 archiv pracuje pod označením „Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou" (zkratka SOkA) a od období 1991-1994, kdy se prostorami zámeckých budov rozešla jak velkomeziříčská pobočka, tak žďárská centrála, i v nových prostorách. Od srpna roku 2002 byl pak archiv podřízen správě Moravského zemského archivu v Brně.

Fondy Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou uchovává fondy - písemné pozůstalosti - původců, kteří v obvodu jeho současné správní působnosti působili na okresní či místní úrovni. O písemnosti původců se širším ( např. patrimoniálním aj.) záběrem dnes pečuje nadřízený Moravský zemský archiv v Brně. Řada fondů lokální úrovně však nadále uchovává některé písemnosti svých středověkých a raně novověkých předchůdců.

Hlavní okruhy materiálů spravovaných státním okresním archivem tvoří:
okresní fondy politické správy a samosprávy (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Město Žďár);
okresní fondy justiční správy (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Město Žďár);
okresní fondy finanční správy (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Město Žďár);
okresní i místní fondy školské správy a škol;
okresní i místní fondy institucí sociálních, zdravotních a tělovýchovných;
okresní i místní fondy institucí osvětových, kulturních a církevních;
okresní i místní fondy zájmových organizací, politických stran a spolků;
místní fondy městských a obecních samospráv (Bystřice nad Pernštejnem, Doubravník, Křižanov, Měřín, Nové Město na Moravě, NovéVeselí, Osová Bítýška, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou);
místní fondy hospodářských organizací;
osobní fondy jednotlivců;
sbírky.

Podrobnější informace o skladbě a obsahu jednotlivých fondů lze vyhledávat na internetových stránkách Archivní správy Ministerstva vnitra České republiky na adrese: soka_zdarnadsazavou@mza.cz
nebo přímo na stránkách Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou:
http://www.mza.cz/zdarnadsazavou/
Zde lze potom získat také další informace o poloze, organizaci, činnosti a vydavatelských aktivitách archivu.
Kromě e-mailového spojení na adresách:
podatelna@soka-zr.cz
a
stindl@mza.cz
lze využit také poštovních a telefonických kontaktů:
ČR-Moravský zemský archiv, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, U Malého lesa 4,
CZ-591 01 Žďár nad Sázavou, telefon: 00420-566 621 723, 00420-566 625 571 (ředitelka), fax: 00420-565 658 791;
ČR-Moravský zemský archiv, Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou - pobočka Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, CZ-594 01 Velké Meziříčí, telefon/fax: 00420-566 521 306.

Literatura o archivu:
Chlumecky, Peter: Die Regesten der Archive im Markgrafthume Mähren I.: Die Regesten oder die chronologische Verzeichnisse der Urkunden in den Archiven zu Iglau, Trebitsch, Triesch, Gross-Bitesch, Gross-Meseritsch und Pirnitz I./1. - Brünn: Nitsch & Grosse 1856.
Svoboda, Josef František: Moravské archivy soukromé I.-II. - Velké Meziříčí: Selský archiv s.d.
Štarha, Ivan - Antonín Ševčík: Přehled fondů archivů národních výborů Jihomoravského kraje k 30. červnu 1966. - Brno: Státní archiv 1966.

V rámci projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byly ve Státním okresní archivu Žďár nad Sázavou prováděny rešerše z následujících fondů a sbírek:

fond č. 87             Archiv města Žďár (AMZr) - rešerše dokončena.
fond č. 142           Archiv městečka Dolní Bobrová (AMstDB) - rešerše dokončena.
fond č. 250           Archiv města Bystřice nad Pernštejnem (AMBy) - rešerše dokončena.
fond č. 350           Archiv městečka Doubravník - rešerše stále probíhá.
fond č. 540           Archiv městečka Křižanov (AMstK) - rešerše dokončena.
fond č. 631           Archiv městečka Měřín - rešerše dokončena.
fond č. 736           Archiv městečka Nové Veselí - rešerše dokončena.
fond č. 752           Archiv městečka Nedvědice - rešerše dokončena.
fond č. 836           Archiv městečka Osová Bítýška - rešerše dokončena.
fond č. 1167        Archiv městečka Štěpánov - rešerše dokončena.
fond č. 1204        Archiv města Velké Meziříčí (AMVM) - rešerše stále probíhá.
fond č. 1233        Cech punčochářský Velké Meziříčí (CPVM) - rešerše dokončena.
fond č. 1328        Archiv měst Velká Bíteš (AMVB) - rešerše dokončena.
fond č. 1773        Archiv městečka Jimramov - rešerše dokončena.

Jméno položky
Archiv města Bystřice nad Pernštejnem (AMBy)
Archiv městečka Dolní Bobrová (AMstDB)
Archiv městečka Křižanov (AMstK)
Archiv města Velká Bíteš (AMVB)
Archiv města Velké Meziříčí (AMVM)
Cech punčochářský Velké Meziříčí (CPVM)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes