spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Národní archiv, Praha (NA)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Národní archiv (NA)

Národní archiv ( do roku 2005 Státní ústřední archiv v Praze) je ústředním archivem českého státu, jehož počátky lze najít již ve 12. století v listinném archivu panovnického rodu Přemyslovců. Vývoj archivu byl úzce spojen s ústředními správními institucemi a jeho název se měnil podle toho, kterou z nich byl spravován. V 16. století byl archivem české kanceláře a české komory, od 20. let 17. století archivem starého českého místodržitelství, od roku 1749 archivem reprezentace a komory, od roku 1763 archivem českého gubernia a od roku 1850 archivem českého místodržitelství, z něhož byl po vzniku Československé republiky vytvořen v roce 1919 Archiv ministerstva vnitra.
V souladu s vládním nařízením č. 29 o archivnictví ze 7. května 1954 byla začleněním Archivu Země české a následně i Ústředního zemědělsko-lesnického archivu do Ústředního archivu ministerstva vnitra vytvořena nová instituce – Státní ústřední archiv v Praze, kterému byly do odborné archivní péče svěřeny fondy (sbírky) ústředních úřadů, orgánů a institucí. Své postavení ústředního archivu a organizační složky státu, která je přímo řízena Ministerstvem vnitra, si Státní ústřední archiv zachoval i v posledním zákoně č. 499/Sb., o archivnictví a spisové službě, jenž s platností od 1. ledna 2005 definoval nové úkoly této instituce a zároveň změnil její název na Národní archiv.
Národní archiv pečuje o archiválie vrcholných orgánů českého státu, Československé republiky, Československé socialistické republiky, České a Slovenské federativní republiky, České socialistické republiky, České republiky, státních a samosprávných orgánů pro Zemi českou v minulosti, ústředních okupačních orgánů a exilové vlády z let 1939-1945 a dále o archiválie vzniklé z činnosti centrálních úřadů habsburské monarchie a starého českého státu. Správa archivních souborů, vymezených okruhem původců a historickými mezníky, je úkolem jednotlivých odborných oddělení: fondy samosprávy a státní správy do roku 1848 a fondy církevních institucí (1. oddělení); fondy státní správy a zemské samosprávy z let 1848-1918 (2. oddělení); fondy státní správy z let 1918-1945 (3. oddělení); fondy státní správy z let 1945-1992 (4. oddělení); fondy státní správy po roce 1992, předarchivní péče a elektronické dokumenty (5. oddělení). Archiv rovněž pečuje o fondy nestátní provenience a archivní sbírky (6. oddělení) a o foto-, fono- a kinodokumentaci (8. oddělení).
Informace o fondech, sbírkách a dalších oblastech činnosti Národního archivu lze nalézt na adrese: www.nacr.cz.

Průvodce po archivních fondech:
Průvodce po Ústředním archivu ministerstva vnitra v Praze. – Praha: Ministerstvo vnitra 1952. (SAP 2, 1952, č. 2).
Průvodce po archivních fondech. II. – Praha: AS MV 1955.
Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Státní ústřední archiv v Praze. Díl I., sv. 1-3. – Praha: AS MV ČR 1997 a 2000. – Odbor AS MV ČR 2005.
Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Státní ústřední archiv. Díl 2., sv. 1-3. – Praha: AS MV ČR 1987, 1988 a 1990.
Národní archiv. Krátký průvodce. – Praha,: Odbor archivní správy MV ČR 2006. (součástí průvodce je i výběrová bibliografie publikací Národního archivu).

V rámci projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byly v Národním archivu provedeny rešerše v těchto fondech:
Berní rula (BR) – rešerše dokončena
Stará manipulace (SM), signatura R 109/45 – rešerše dokončena
Nová manipulace (NM), signatura J 7/8 – rešerše dokončena
Nová manipulace (NM), signatura S 2/4 – rešerše dokončena
Česká dvorská kancelář (ČDK), signatura IV T 1 – rešerše dokončena

lm

Jméno položky
Fondy: Stará manipulace (SM), Nová manipulace (NM)
Berní rula 1652-1796
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes