spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Státní okresní archiv Kroměříž (SOkAKM)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Státní okresní archiv Kroměříž (SOKAKM)

Kroměřížský okresní archiv v současném rozsahu působnosti vznikl v souvislosti s územně správní reorganizací v roce 1960. Jeho působnost se vztahovala na území nově vzniklého okresu Kroměříž, které se do značné míry shodovalo s rozlohou dřívějších menších správních okresů Holešov a Kroměříž. K podstatnějším územním změnám patřilo jen odloučení Dřevohosticka a Všechovicka k nově vymezenému okresu Přerov a přičlenění Koryčanska od zaniklého okresu Kyjov.

Sídlem nového archivu se stal holešovský zámek, v jehož prostorách působil již od roku 1947 archiv tehdejšího holešovského okresu. Kroměřížský okresní archiv se po značnou část své existence potýkal s nedostatkem vhodných depozitních prostor. Kapacita málo vyhovujících depozitářů v přízemí holešovského zámku byla postupně vyčerpána a přenesení sídla archivu do budovy bývalé radnice na nám. E. Beneše v polovině 80. let 20. stol., kde byly vybudovány další depozitáře, rovněž nepřineslo trvalé vyřešení kapacitních problémů. Teprve výstavba účelové budovy v Kroměříži na Velehradské ulici, do níž se archiv v průběhu roku 1997 přestěhoval, přinesla vyhovující podmínky pro uložení archiválií i důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance i badatele.

Z kmenových fondů kroměřížského okresního archivu patří k nejrozsáhlejším fondy okresní politické, finanční a soudní správy. Jedná se zejm. o okresní úřady v Holešově a v Kroměříži z období 1850-1945, okresní národní výbory v Holešově a v Kroměříži z let 1945-1990, berní správy, berní úřady a okresní soudy. Nejpočetnější kategorii archivních fondů tvoří fondy místní samosprávy, tj. archivy měst a obcí a po r. 1945 archivy národních výborů. Početné skupiny tvoří i archivy základních, středních a odborných škol, archivy cechů a živnostenských společenstev a archivy spolků, společenských organizací, družstev a peněžních ústavů. V okresním archivu jsou rovněž uloženy archiválie římsko-katolických farních úřadů (cca do r. 1950), osobní fondy významných regionálních osobností a sbírkové fondy. Od roku 1995 vydává okresní archiv ročenku.

Pro badatele v oboru judaistiky mají význam především fondy okresní politické správy a některé archivy měst a obcí (Okresní úřady Holešov a Kroměříž, Archiv města Holešov, Archiv města Kroměříž, Archiv města Bystřice pod Hostýnem, Archiv židovské obce Holešov a Archiv židovské obce Kroměříž). Jedná se však o materiál převážně pro 19. a 1. pol. 20. století, starší dokumenty jsou méně početné.

Adresa archivu: Státní okresní archiv Kroměříž, Velehradská 4259, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573333832-34
Internet: www.soka-km.cz

Literatura: Okresní archív Kroměříž. Vydal ONV v Kroměříži ke 40. výročí založení archívu. Kroměříž 1987, 42 s.

mm

Jméno položky
Archiv města Holešova (AMH)
Židovská obec Holešov (ZOH)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes